Regulamin funkcjonowania sali gimnastycznej, biblioteki oraz świetlicy podczas pandemii
Zadbaj o samopoczucie dzieci podczas pandemii

Zasady organizacji pracy i nauki zdalnej w Katolickiej Szkole Podstawowej w Piszu i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Piszu w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”