Historia

ISTNIEJEMY JUŻ 17 LAT!

2000-2017

KALENDARIUM SZKOŁY

wrzesień 2000 r. – powstanie terenowego oddziału w Piszu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Agape”

marzec 2001 r. – wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Urzędzie Miasta w Piszu

kwiecień 2001 r . – rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń baraków przy ul. 1 Maja 2

1 września 2001 r. – naukę rozpoczęły dwa oddziały młodzieży niepublicznego gimnazjum.

10 grudnia 2001 r. – na mocy dekretu Biskupa Ełckiego Edwarda Samsela szkoła otrzymała nazwę Gimnazjum Katolickie, jej opiekunem duchowym został ksiądz Kanonik Zbigniew Bzdak, Proboszcz  parafii Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej.

23 lutego 2002 r. – nadanie Gimnazjum Katolickiemu dekretem Biskupa Ełckiego Edwarda Samsela imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

wrzesień 2003 r. – powstanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Maksymiliana Marii Kolbe  przy parafii pw.Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu.

5 listopada 2003 r. – rozpoczęły się prace remontowo – adaptacyjne budynku przy Placu Daszyńskiego 9a.

24 listopada 2003 r. – nastąpiło uroczyste przejście z siedziby przy
ul. 1 Maja do obecnego budynku

kwiecień 2004 r. – pierwszy egzamin gimnazjalny w szkole

czerwiec 2004 r. – pierwsi absolwenci gimnazjum opuścili mury szkoły

wrzesień 2003 r.– wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu (Katolickie Liceum Ogólnokształcące)

1 września 2004 r. – naukę rozpoczyna pierwszy rocznik liceum – wychowanków gimnazjum

25 maja 2006 r. – nadanie Zespołowi Szkół Katolickich dekretem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

sierpień 2008 r. – nowym opiekunem duchowym zostaje ksiądz Kanonik Andrzej Zienkiewicz

kwiecień 2007 r. – szkołę opuścili pierwsi absolwenci liceum

maj 2007 r. – pierwszy egzamin maturalny

 

 

HYMN SZKOŁY

I. Kardynał Stefan Wyszyński
Wzorem dla ludzi od lat
On chlubą jest naszej szkoły
Patronem znanym przez świat.

Ref. Tak jak orzeł się nie lękał
Przepaści, wichrów ni burzy
Bóg przewodnikiem Jego był
W życia dziejowej podróży.

II. Cierpiał za prawdę i wiarę
Z godnością zawsze zwyciężał
Trwał niczym orzeł nad granią
Modlitwy używał oręża.

Ref. Tak jak orzeł się nie lękał…

III. Prowadź zatem Kardynale
Uczniów swoich rzesze wielkie
Niechaj mądrości słów Twoich ześle
Tej szkole – splendory wielkie.

Ref. Tak jak orzeł się nie lękał…

IV. Ludzie mądrzy i szlachetni
Spod Twych skrzydeł się wyłonią
Wiarą, wiedzą, patriotyzmem
Wszelkie zło świata przesłonią.

Ref. Tak jak orzeł się nie lękał

Słowa: Irena Rybak,

współpraca s. Katarzyna Sałata

Muzyka: Marine Sobolewska,

Agata Rożniatowska