Rekrutacja LO

Od 17 maja do 21 czerwca odbędzie się I etap rekrutacji do:
 
  • I klasy Liceum Ogólnokształcącego (profil biznesowy lub medyczny)
  • uzupełniający do 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego (biol-chem i mat-fiz-geo)
  • uzupełniający do 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego (biol-chem i mat-fiz-geo)
 
Wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Nie przyjmujemy wniosków wysłanych droga elektroniczną.

 

Podanie o przyjęcie do Liceum

KLIKNIJ TUTAJ 

Zasady i regulamin rekrutacji:

Zasady Rekrutacji do Liceum