Skład Rady Pedagogicznej

 1. Szymanowska Kamila – dyrektor, wychowanie fizyczne
 2. Andrzejczyk Barbara – język polski
 3. Ks. Bączyński Piotr – religia
 4. Brenda Agnieszka – biologia
 5. Chojnowska Wioletta – edukacja wczesnoszkolna
 6. Czarnecka Barbara – matematyka
 7. Doliasz Kamila – psycholog
 8. Duda Sylwia – matematyka
 9. Galanek Magdalena – język angielski
 10. Gołaś Wioletta – podstawy przedsiębiorczości, geografia
 11. Grusznis Małgorzata – fizyka
 12. Jabłońska Małgorzata – plastyka, biblioteka
 13. Jabłońska Maria – język rosyjski
 14. Jaoyhri Lidia – język angielski
 15. Knyżewska Małgorzata – chemia
 16. Kubasow Maja – pedagog
 17. Niesterkowska Krystyna – chemia
 18. Niesterkowska Magdalena – wychowanie fizyczne, WOS
 19. Piotrowski Marek – muzyka, schola
 20. Ptak Katarzyna – wychowanie fizyczne, technika
 21. Rakowska Barbara – edukacja wczesnoszkolna
 22. Rostkowska Jolanta – edukacja wczesnoszkolna
 23. Siemion Wiesława – edukacja wczesnoszkolna
 24. Skopnik Magda – nauczyciel wspomagający
 25. Stachelek Joanna – język polski
 26. Stępień Magdalena – świetlica
 27. Szewczyk Kamila – język niemiecki, logopeda
 28. Święconek Agata – edukacja wczesnoszkolna
 29. Truszkowska Eliza – historia
 30. Wasilewski Piotr – informatyka
 31. Wolwark Joanna – EDB
 32. Zawalich Agata – matematyka
 33. Ziółek Beata – język angielski