Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna – Jolanta Rostkowska, Agata Święconek, Wioleta Lenkiewicz, Barbara Rakowska
Wymagania edukacyjne dla I klasy Szkoły Podstawowej
Wymagania edukacyjne dla II klasy Szkoły Podstawowej
Wymagania edukacyjne dla III klasy Szkoły Podstawowej

Język polski – Joanna Baranowska, Barbara Andrzejczyk, Justyna Kołowajtys, Aleksandra Malinowska
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
I klasa Liceum

Język angielski – Ewelina Brodowska, Miłosława Radziszewska, Magdalena Galanek
I klasa Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa IV-VII
Liceum

Język niemiecki – Maria Jabłońska, Kamila Szewczyk
Szkoła Podstawowa IV-VII – Kamila Szewczyk
I klasa Liceum PP – po SP
I klasa Liceum PR – po SP
II klasa Liceum PP
II klasa Liceum PR
III Klasa Liceum

Język rosyjski – Maria Jabłońska
Liceum

Przyroda – Wioletta Gołaś
IV klasa Szkoła Podstawowa

Biologia – Agnieszka Brenda
VII klasa Szkoła Podstawowa

Chemia – Agata Kubińska
VII klasa Szkoła Podstawowa
II klasa Liceum po gimnazjum PR
III klasa Liceum po gimnazjum PR
I i II klasa LICEUM PP po SP
I i II klasa LICEUM PR po SP

Geografia – Wioletta Gołaś
V klasa Szkoła Podstawowa
VI klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
II klasa Liceum PR – po gimnazjum
III klasa Liceum PR – po gimnazjum
I klasa Liceum PP – po SP
I klasa Liceum PR – po SP
II klasa Liceum PP – po SP
II klasa Liceum PR – po SP

Edukacja dla bezpieczeństwa – Joanna Wolwark
Szkoła Podstawowa
Liceum

Ekonomia w praktyce – Wioletta Gołaś
Liceum

Podstawy przedsiębiorczości – Wioletta Gołaś
Liceum

Historia – Marta Listowska
IV klasa Szkoła Podstawowa
I LO
III LO

Wiedza o społeczeństwie – Marta Listowska
I LO
II, III LO

Matematyka – Barbara Czarnecka, Izabela Glazer
IV-VII Szkoła Podstawowa
I klasa Liceum (po szkole podstawowej)
II klasa Liceum – PP (po szkole podstawowej)
II klasa Liceum – PP + PR (po szkole podstawowej)
II klasa Liceum (po gimnazjum) PP
II klasa Liceum (po gimnazjum) PR
III klasa Liceum PP
III klasa Liceum PR

Informatyka – Paweł Szczepkowski
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VI klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
I klasa Liceum po GIM
II klasa Liceum po GIM

Technika – Paweł Szczepkowski
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VI klasa Szkoła Podstawowa

Plastyka – Małgorzata Jabłońska
IV-VII klasa Szkoła Podstawowa

Muzyka – Marek Piotrowski
IV, V, VI klasa Szkoła Podstawowa

Religia – ks. Tomasz Masłowski. Ks. Cezary Kościuk
I klasa Szkoła Podstawowa
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa

Wychowanie fizyczne – Kamila Szymanowska, Katarzyna Ptak
Ogólne wymagania