Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna – Jolanta Rostkowska, Agata Święconek, Wioleta Lenkiewicz, Barbara Rakowska
Wymagania edukacyjne dla I klasy Szkoły Podstawowej
Wymagania edukacyjne dla II klasy Szkoły Podstawowej
Wymagania edukacyjne dla III klasy Szkoły Podstawowej

Język polski – Barbara Andrzejczyk, Justyna Kołowajtys
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
I klasa Liceum

Język angielski – Ewelina Brodowska, Miłosława Radziszewska
I klasa Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa IV-VIII
Liceum

Język niemiecki – Maria Jabłońska, Kamila Szewczyk
Szkoła Podstawowa IV-VII – Kamila Szewczyk
Szkoła Podstawowa VIII – Kamila Szewczyk
I klasa Liceum PP – po SP
I klasa Liceum PR – po SP
II klasa Liceum PP
II klasa Liceum PR
III Klasa Liceum

Język rosyjski – Maria Jabłońska
Liceum

Przyroda – Wioletta Gołaś
IV klasa Szkoła Podstawowa

Biologia – Agnieszka Brenda
VII klasa Szkoła Podstawowa

Chemia – Agata Kubińska
VII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
I klasa LICEUM po gimnazjum
II klasa Liceum po gimnazjum PR
III klasa Liceum po gimnazjum PR
I klasa LICEUM PP po SP
I klasa LICEUM PR po SP

Fizyka – Agnieszka Ronkiewicz
VIII klasa Szkoła Podstawowa
LICEUM po GIMNAZJUM
I klasa LICEUM PP po SP
I klasa LICEUM PR po SP

Geografia – Wioletta Gołaś
V klasa Szkoła Podstawowa
VI klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
Liceum PP – po gimnazjum
I klasa Liceum PR – po gimnazjum
II klasa Liceum PR – po gimnazjum
III klasa Liceum PR – po gimnazjum
I klasa Liceum PP – po SP
I klasa Liceum PR – po SP

Edukacja dla bezpieczeństwa – Joanna Wolwark
Szkoła Podstawowa
Liceum

Ekonomia w praktyce – Wioletta Gołaś
Liceum

Podstawy przedsiębiorczości – Wioletta Gołaś
Liceum

Historia – Marta Listowska, Maria Zielińska, Waldemar Brenda
IV klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
I LO
III LO

Wiedza o społeczeństwie – Marta Listowska, Maria Zielińska, Waldemar Brenda
VIII klasa Szkoła Podstawowa
I LO
II, III LO

Wiedza o kulturze – Małgorzata Jabłońska
I LICEUM po GIM

Matematyka – Barbara Czarnecka, Izabela Glazer
IV klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
I klasa Liceum
II klasa Liceum
III klasa Liceum PP
III klasa Liceum PR

Informatyka – Paweł Szczepkowski
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VI klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
I klasa Liceum po GIM

Technika – Paweł Szczepkowski
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VI klasa Szkoła Podstawowa

Rysunek techniczny – Paweł Szczepkowski
Liceum

Plastyka i zajęcia artystyczne – Małgorzata Jabłońska
IV-VI klasa Szkoła Podstawowa

Muzyka – Marek Piotrowski
IV, V, VI klasa Szkoła Podstawowa

Religia – ks. Tomasz Masłowski. Ks. Cezary Kościuk
I klasa Szkoła Podstawowa
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa

Wychowanie fizyczne – Kamila Szymanowska, Katarzyna Ptak
Ogólne wymagania