Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna – Jolanta Rostkowska, Agata Święconek
Wymagania edukacyjne dla I klasy Szkoły Podstawowej
Wymagania edukacyjne dla II klasy Szkoły Podstawowej

Język polski – Barbara Andrzejczyk, Justyna Kołowajtys, Wiesława Szmigiel
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
III klasa Gimnazjum – Wiesława Szmigiel

Język angielski – Ewelina Brodowska, Miłosława Radziszewska
I klasa Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa IV-VIII
Liceum

Język niemiecki – Maria Jabłońska, Kamila Szewczyk
Szkoła Podstawowa IV-VII oraz Gimnazjum – Kamila Szewczyk
Szkoła Podstawowa VIII – Kamila Szewczyk
I klasa Liceum
II klasa Liceum PP
II klasa Liceum PR
III Klasa Liceum

Język rosyjski – Maria Jabłońska
Liceum

Przyroda – Agnieszka Brenda
IV klasa Szkoła Podstawowa

Biologia – Agnieszka Brenda
VII klasa Szkoła Podstawowa
III klasa Gimnazjum

Chemia – Agata Kubińska
III klasa Gimnazjum
VII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
Liceum
II klasa Liceum PR
III klasa Liceum PR

Fizyka – Małgorzata Grusznis
VII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
III klasa Gimnazjum
I klasa LICEUM
II klasa LICEUM
III klasa LICEUM

Geografia – Wioletta Gołaś
V klasa Szkoła Podstawowa

VII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
III klasa Gimnazjum
Liceum PP
I klasa Liceum PR
II klasa Liceum PR
III klasa Liceum PR

Edukacja dla bezpieczeństwa – Wiesława Jankiewicz
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Liceum

Ekonomia w praktyce – Wioletta Gołaś
Liceum

Podstawy przedsiębiorczości – Wioletta Gołaś
Liceum

Historia – Marta Listowska, Daniela Truszkowska, Monika Woźniak
IV klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
III klasa Gimnazjum

Wiedza o społeczeństwie – Marta Listowska, Daniela Truszkowska, Monika Woźniak
Gimnazjum
VIII klasa Szkoła Podstawowa

Matematyka – Barbara Czarnecka, Izabela Glazer
IV klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
III klasa Gimnazjum
I klasa Liceum
II klasa Liceum
III klasa Liceum PP
III klasa Liceum PR

Informatyka – Paweł Szczepkowski
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa
I klasa Liceum

Technika – Paweł Szczepkowski
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa

Rysunek techniczny – Paweł Szczepkowski
Liceum

Plastyka i zajęcia artystyczne – Małgorzata Jabłońska, Marek Piotrowski
IV klasa Szkoła Podstawowa – Plastyka
V klasa Szkoła Podstawowa – Plastyka
VII klasa Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

Muzyka – Marek Piotrowski
IV, VII klasa Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum

Religia – ks. Tomasz Masłowski, ks. Konrad Sęk
I klasa Szkoła Podstawowa
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła PodstawowaVII klasa Szkoła Podstawowa
VIII klasa Szkoła Podstawowa

Wychowanie fizyczne – Kamila Szymanowska, Paweł Włodkowski
Ogólne wymagania