Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów 

Edukacja wczesnoszkolna 
Wymagania edukacyjne dla I klasy Szkoły Podstawowej – nauczyciel Barbara Rakowska, Wiesława Siemion

Wymagania edukacyjne dla II klasy Szkoły Podstawowej – nauczyciel Jolanta Rostkowska

Wymagania edukacyjne dla III klasy Szkoły Podstawowej – nauczyciel Agata Święconek

Język polski
4 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Joanna Stachelek

5 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Joanna Stachelek

6 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Joanna Stachelek

7 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Joanna Stachelek

Liceum Ogólnokształcące – nauczyciel Barbara Andrzejczyk

Język angielski

4 klasa Szkoła Podstawowa- nauczyciel Ewelina Brodowska

5 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Ewelina Brodowska

6 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Ewelina Brodowska

8 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Ewelina Brodowska

4 klasa Liceum Ogólnokształcące – nauczyciel Ewelina Brodowska

Język niemiecki
4-6 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Kamila Szewczyk

7-8 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Kamila Szewczyk

1 klasa Liceum Ogólnokształcącego – nauczyciel Kamila Szewczyk

3 klasa Liceum Ogólnokształcącego – nauczyciel Kamila Szewczyk

4 klasa Liceum Ogólnokształcącego – nauczyciel Kamila Szewczyk

Język rosyjski 
Liceum Ogólnokształcące – nauczyciel Maria Jabłońska

Przyroda 

4 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Wioletta Gołaś

Biologia

Chemia
8 klasa – nauczyciel Krystyna Niesterkowska

7 klasa – nauczyciel Krystyna Niesterkowska

Geografia 

5 klasa Szkoła Podstawowa- nauczyciel Wioletta Gołaś

6 klasa Szkoła Podstawowa- nauczyciel Wioletta Gołaś

7 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Wioletta Gołaś

8 klasa Szkoła Podstawowa- nauczyciel Wioletta Gołaś

1 klasa Liceum zakres podstawowy – nauczyciel Wioletta Gołaś

3 klasa Liceum zakres podstawowy – nauczyciel Wioletta Gołaś

3 klasa Liceum zakres rozszerzony – nauczyciel Wioletta Gołaś

4 klasa Liceum zakres rozszerzony – nauczyciel Wioletta Gołaś

Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa – nauczyciel Joanna Wolwark
Liceum – nauczyciel Joanna Wolwark

Ekonomia w praktyce
Liceum – nauczyciel Wioletta Gołaś

Podstawy przedsiębiorczości
Liceum – nauczyciel Wioletta Gołaś

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Matematyka 

4 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Barbara Czarnecka

6 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Barbara Czarnecka

7 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Barbara Czarnecka

8 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Barbara Czarnecka

5 klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Izabela Glazer

4 klasa Liceum zakres podstawowy i rozszerzony – nauczyciel Izabela Glazer

3 klasa Liceum zakres podstawowy i rozszerzony – nauczyciel Izabela Glazer

Informatyka
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VI klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa

Technika
Wymagania edukacyjne z techniki – nauczyciel Katarzyna Ptak

Plastyka
IV-VII klasa Szkoła Podstawowa – nauczyciel Małgorzata Jabłońska

Muzyka
IV, V, VI klasa Szkoła Podstawowa

Religia
I klasa Szkoła Podstawowa
IV klasa Szkoła Podstawowa
V klasa Szkoła Podstawowa
VII klasa Szkoła Podstawowa

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego – nauczyciele Kamila Szymanowska, Katarzyna Ptak