Wywiadówki

Spotkania z rodzicami Katolickiej Szkoły Podstawowej

13.09.2023 zapoznanie z kalendarzem pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole, zasadami korzystania z e-dziennika, Procedura funkcjonowania szkoły w czasie nauki zdalnej; wybór Rady Rodziców (29.09.2023 – przedstawienie i zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego)oraz ubezpieczenia uczniów.

październik/listopad – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące (wg potrzeb wychowawcy)

13 – 14.12.2023– zebranie (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania na pierwsze półrocze; przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania)

17 – 18.01.2024 – zebranie podsumowujące I półrocze (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

13-14.03.2024 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące

15 – 16.05.2024 – poinformowanie o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania

 

Spotkania z rodzicami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

13.09.2023 zapoznanie z kalendarzem pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole, zasadami korzystania z e-dziennika, Procedura funkcjonowania szkoły w czasie nauki zdalnej; wybór Rady Rodziców (29.09.2023 – przedstawienie i zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego)oraz ubezpieczenia uczniów.

październik – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące (wg potrzeb wychowawcy)

13.11.2023 – zebranie (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania na pierwsze półrocze; przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania)

3-4.01.2024– zebranie podsumowujące I półrocze (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

13-14.03.2024 –  poinformowanie o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania