Wywiadówki

Spotkania z rodzicami Katolickiej Szkoły Podstawowej

05.09.2019 – zapoznanie z Planem pracy, zaopiniowanie planu wychowawczego klasy, zapoznawanie z dokumentami obowiązującymi w szkole (Statut szkoły w tym zasady oceniania, usprawiedliwiania nieobecności, Program wychowawczo- profilaktyczny), zasady korzystania z dziennika elektronicznego

17.10.2019 oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące

19.12.2019  spotkanie z wychowawcą poinformowanie o przewidywanych oceanach półrocznych, w tym niedostatecznych, nagannej ocenie zachowania (przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania)

6.02.2020 – podsumowanie półrocza, oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące, wyniki egzaminów próbnych kl.VIII

16.04.2020 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące, procedury egzaminów

4.06.2020 poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych, w tym niedostatecznych oraz nagannej ocenie zachowania

 

Spotkania z rodzicami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

05.09.2019 zapoznanie z planem pracy w roku szkolnym 2019/2020, zaopiniowanie planu wychowawczego klasy, zapoznawanie z dokumentami obowiązującymi w szkole (Statut szkoły w tym zasady oceniania, usprawiedliwiania nieobecności, Program wychowawczo-profilaktyczny), zasady korzystania z dziennika elektronicznego

17.10.2019  dla kl. I-III-oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące

26.11.2019  zebranie w kl. III- poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych, w tym niedostatecznych oraz nagannej ocenie zachowania, organizacja studniówki

19.12.2019  dla kl. I-II poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych, w tym niedostatecznych oraz nagannej ocenie zachowania

6.02.2020 – podsumowanie półrocza, sprawy bieżące, wyniki egzaminów maturalnych próbnych kl. III

7.04.2020 zebranie w kl. III- poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych, w tym niedostatecznych oraz nagannej ocenie zachowania, procedury egzaminów

16.04.2020  dla kl. I-II oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące,

4.06.2020 spotkanie z wychowawcą, , poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych, w tym niedostatecznych oraz nagannej ocenie  zachowania