Wywiadówki

Spotkania z rodzicami Katolickiej Szkoły Podstawowej

13-15.09.2021 – spotkanie organizacyjne, zapoznanie z Planem pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole, zasadami korzystania z e-dziennika, ubezpieczenie uczniów.

 

 

Spotkania z rodzicami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

13-15.09.2021 – spotkanie organizacyjne, zapoznanie z Planem pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole, zasadami korzystania z e-dziennika, ubezpieczenie uczniów.