Wywiadówki

Spotkania z rodzicami Katolickiej Szkoły Podstawowej

14-15.09.2022 – zapoznanie z kalendarzem pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole, zasadami korzystania z e-dziennika, Procedura funkcjonowania szkoły w czasie nauki zdalnej; wybór Rady Rodziców (29.09.2020 – przedstawienie i zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego)oraz ubezpieczenia uczniów.

25-26.10.2022 – zebranie (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

15.12.2022- zebranie (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania na pierwsze półrocze; przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania)

08-09.02.2023 – zebranie podsumowujące I półrocze (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

18-19.04.2023 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące

12.05.2023 – poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania

 

 

Spotkania z rodzicami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

14-15.09.2022 – zapoznanie z kalendarzem pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole, zasadami korzystania z e-dziennika, Procedura funkcjonowania szkoły w czasie nauki zdalnej; wybór Rady Rodziców (29.09.2020 – przedstawienie i zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego)oraz ubezpieczenia uczniów.

25-26.10.2022 – zebranie (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

15.12.2022- zebranie (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania na pierwsze półrocze; przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania)

08-09.02.2023 – zebranie podsumowujące I półrocze (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

18-19.04.2023 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące

12.05.2023 – poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania