Wywiadówki

Spotkania z rodzicami Katolickiej Szkoły Podstawowej

8-9.09.2020 – zapoznanie z Planem pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole, zasadami korzystania z e-dziennika, Procedura funkcjonowania szkoły w czasie pandemii; wybór Rady Rodziców (29.09.2020 – przedstawienie i zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego) oraz ubezpieczenia uczniów.

27.10.2020 – zebranie (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

15.12.2020 – zebranie (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania na pierwsze półrocze; przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania)

09.02.2021 – zebranie podsumowujące I półrocze (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

13.04.2021 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące

25.05.2021 – poinformowanie o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania

 

Spotkania z rodzicami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

8-9.09.2020 – zapoznanie z Planem pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole, zasadami korzystania z e-dziennika, Procedura funkcjonowania szkoły w czasie pandemii; wybór Rady Rodziców (29.09.2020 – przedstawienie i zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego)oraz ubezpieczenia uczniów.

27.10.2020 – zebranie (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

15.12.2020 – zebranie (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania na pierwsze półrocze; przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania)

09.02.2021 – zebranie podsumowujące I półrocze (oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące)

23.03.2021 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące; procedury egzaminu maturalnego

13.04.2021 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące

25.05.2021 – poinformowanie o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania