Wywiadówki

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi

11.09.2018 – 
zapoznanie z Planem pracy, zaopiniowanie planu wychowawczego klasy, zapoznawanie z dokumentami obowiązującymi w szkole (Statut szkoły w tym zasady oceniania, usprawiedliwiania nieobecności, Program wychowawczo- profilaktyczny), zasady korzystania z dziennika elektronicznego

30.10.2018 oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące,  prelekcja na tematy wychowawcze

18.12.2018 – spotkanie z wychowawcą poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania (przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania) oraz zebranie otwarte,

12.02.2019 – podsumowanie półrocza, oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące, wyniki egzaminów próbnych kl. III G i VIII SP

02.04.2019 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące, procedury egzaminów

21.05.2019 – zebranie otwarte, poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie  zachowania i przewidywanych ocenach rocznych

Liceum Ogólnokształcące

11.09.2018 – zapoznanie z Planem pracy w roku szkolnym 2018/2019, zaopiniowanie planu wychowawczego klasy, zapoznawanie z dokumentami obowiązującymi w szkole (Statut szkoły w tym zasady oceniania, usprawiedliwiania nieobecności, Program wychowawczy i profilaktyki), zasady korzystania z dziennika elektronicznego

30.10.2018 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące,  prelekcja na temat wychowawczy

13.11.2018 – poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania w klasie III LO

18.12.2018 – spotkanie z wychowawcą – kl. I i II LO, poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania (przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania) oraz zebranie otwarte (dla wszystkich kl. LO)

12.02.2019 – podsumowanie półrocza I, oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące, wyniki egzaminów maturalnych próbnych kl. III

26.03.2019 – zebranie dla klasy III- poinformowanie o przewidywanych ocenach, w tym niedostatecznych i nagannych, procedury egzaminów
w klasie III LO

02.04.2019 – dla kl. I-II oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące,

21.05.2019 – spotkanie z wychowawcą, poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania i przewidywanych ocenach rocznych,  zebranie otwarte