Wyprawka do I klasy szkoły podstawowej

Wyprawka do klasy pierwszej rok szkolny 2023/2024

Pozostałe podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają we wrześniu w szkole.

Proszę o obłożenie i podpisanie zeszytów oraz podpisanie materiałów plastycznych i teczki (podpisujemy z przodu).

Plik do pobrania  

Wyprawka do klasy 1