Samorząd Uczniowski

 

 

Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu:

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 

Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu:

Przewodniczący: Jan Romanowski