Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU – Mateusz Parda
z-ca przewodniczącego – Maja Duda