Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu:

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  1. Gajda Julia
  2. Makuła Magdalena
  3. Lipińska Gabriela
  4. Zakrzyk Zuzanna

 

Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu:

Przewodniczący: Jan Romanowski