Samorząd Uczniowski

 

 

Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu:

Przewodnicząca: Jagoda Buczyńska

Zastępca: Mikołaj Małż

Członek: Julia Dąbrowska

 

 

Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu:

Zarząd w składzie: Jan Romanowski, Albert Kozłowski