Organ prowadzący

Organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu 

Plac Daszyńskiego 9A 

Zarząd Stowarzyszenia : 

  1. Prezes – Wiesława Jankiewicz
  2. V-ce prezes – Dorota Boratyńska 
  3. Skarbnik – Małgorzata Knyżewska
  4. Sekretarz – Anna Jankiewicz
  5. Członek Zarządu – Grzegorz Duda

e-mail : [email protected]

 

 

 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2022