Zajęcia pozalekcyjne

Aktualne zajęcia pozalekcyjne pojawią się we wrześniu po ustaleniu zajęć z nauczycielami przedmiotów 🙂