Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w Katolickiej Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia pozalekcyjne w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020