Uczeń

W naszej szkole uczeń ma wiele możliwości do rozwoju i zaangażowania się w różne inicjatywy. Aktywnie działa samorząd uczniowski, sklepik szkolny „kardynałek’, schola a także wolontariat. Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych oraz propozycje udziału w konkursach przedmiotowych i tematycznych motywują oraz sprzyjają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Sukcesy i osiągnięcia uczniów są doceniane na forum szkoły. Uczniowie z najwyższą średnią otrzymują stypendium Dyrektora.