Perspektywy

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Piszu  

jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł “Brązowej Szkoły 2019”.