Ubezpieczenie

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

Formularz zgłoszenia roszczenia
(roszczenia można zgłaszać pod nr telefonu 502 308 308 bądź przynosząc do szkoły formularz zgłoszenia wraz z kopiami dokumentów leczenia oraz fakturami za leczenie. Dzwoniąc pod powyższy numer telefonu trzeba podać numer polisy EDU-A/P 069946)

 

WAŻNE!
Świadczenie szpitalne jest wypłacane od drugiego dnia pobytu w szpitalu, a nie od 3 jak jest przedstawione  w ofercie.