Numer konta

Konto Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Maksymiliana Marii Kolbe w Piszu

76 9364 0000 2002 0002 1917 0001

z dopiskiem:
SP – edukacyjne cele statutowe SRK- imię, nazwisko, klasa ucznia 
lub
LO – edukacyjne cele statutowe imię, nazwisko i klasa ucznia.

 

 

Fundusz na budowę sali gimnastycznej

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu

nr konta: 97 9364 0000 2002 0006 4738 0003

 

Projekt sali gimnastycznej: