SuperKoderzy

 

Nasza szkoła od października dołączyła do #SuperKoderów!

#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową informatyki i techniki. Nasi #SuperKoderzy konstruują roboty LOFI, uczą się je programować, tworzyć gry dla robotów.