Sala gimnastyczna

 „Wstąp tu, aby dojrzał twój duch, umysł i ciało. Odejdź, by dobrze służyć Bogu, ojczyźnie, bliźniemu.” 

 1 września 2020 roku została oddana do użytku sala gimnastyczna. Tym samym nasi uczniowie obok zdobywania wiedzy mogą rozwijać swoją tężyznę fizyczną, korzystając z sali, która znajduje się w obiekcie szkolnym.

Krótka historia budowy sali  gimnastycznej

Inicjatywa powstania sali gimnastycznej zrodziła się w roku 2013.

W maju  2014 r., w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej w trybie zapytania o cenę, została wybrana oferta złożona przez  firmę MARKBUD Bożena Masło. Umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej została zawarta 06-06-2014 r.

W połowie lipca 2014r. zostaliśmy zapoznani z projektem koncepcyjnym architektoniczno – budowlanym, natomiast w październiku 2014r. otrzymaliśmy kompletną dokumentację projektową, dotyczącą realizacji przedsięwzięcia .

18.11.2014 r. złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę.

08 stycznia 2015 r. otrzymaliśmy Decyzję Starosty Piskiego – Pozwolenie na budowę.

W latach 2015-2017 nie posiadaliśmy środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. Realne szanse finansowe na realizację wymarzonej inwestycji pojawiły się w roku 2018. Wtedy to dokonaliśmy aktualizacji dokumentacji projektowej i ponownie wystąpiliśmy do Starosty Piskiego z wnioskiem o wydanie decyzji – Pozwolenia na budowę, ponieważ to, otrzymane w 2015 roku, zostało wygaszone. 

26 marca 2018 r. Starosta Piski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę sali gimnastycznej wraz z podpiwniczeniem  przy Zespole Szkół Katolickich
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu (Decyzja nr WZB.6740.2018)   

Trzykrotnie ogłaszaliśmy przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej:

 • Pierwszy przetarg z dnia 16.04.2018 r. – zakończony wynikiem negatywnym
  z uwagi na fakt, że oferta cenowa wykonawcy była zbyt wysoka. 
 • Drugi przetarg z dnia 11.05.2018 r. – zakończony wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, że oferta cenowa wykonawcy była zbyt wysoka.
 • Trzeci przetarg z dnia 30.05.2018 r., na który nie wpłynęły żadne oferty.

Wykonawca inwestycji został przez nas wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu trzech przetargów nieograniczonych.

Umowa z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym GROT Jacek Olszewski, podpisana została 31-08-2018 r.

Plac budowy przekazaliśmy 07-09-2018 r. Pierwsze prace zostały przez firmę rozpoczęte 14.09.2018 r.

Zakończenie budowy i przekazanie sali gimnastycznej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu do użytkowania przez Zespół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Piszu nastąpiło 20 sierpnia 2020 r.

 

Sala powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób. Wśród nich należy wymienić, m.in.:

 

 1. Ksiądz Biskup Jerzy Mazur SVD -Biskup Ełcki
 2. Ks. Edward Pleń SDB – Krajowy Duszpasterz Sportowców 3.Ks.Edward Pleń SDB – Krajowy Duszpasterz Sportowców
 3. Ks. Dariusz Kruczyński – Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej
 4. Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu
 • Wiesława Jankiewicz
 • Dorota Boratyńska
 • Anna Jankiewicz

Pomysłodawcą oraz osobą szczególnie zaangażowaną w budowę obiektu sportowego była Pani Wiesława Jankiewicz (ówczesna dyrektor szkoły).

Wsparcia finansowego na realizację inwestycji udzielili:

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki (1 342 600 zł)
 2. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach działania PRO 1a (700 000 zł)
 3. Fundacja „ORLEN DAR-SERCA”

Ofiarodawcy

 1. Ksiądz Biskup Jerzy Mazur SVD
 2. Roman Prawda
 3. Jacek Olszewski

Budowę sali gimnastycznej wsparli również Przyjaciele szkoły oraz jej Pracownicy.

Do budowy obiektu sportowego przyczynili się również Rodzice uczniów szkoły, którzy w latach 2017-2020 wspierali inwestycję przekazując tradycyjną „cegiełkę”.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Ełckiego, odbyło się 1 września 2020r.

Niżej znajduje się fotorelacja z wydarzenia.

 

118237931_332515007948244_4104677523522152497_n

Od pierwszych dni września 2020 r. sala tętni życiem. Odbywają się lekcje wychowania fizycznego, zawiązała się drużyna siatkówki, odbywają się popołudniowe  zajęcia sportowe sztuk walki Teakwondo oraz Aikido.

07 września został rozegrany mecz piłki siatkowej między członkami Szkolnego Koła Sportowego a absolwentami, którzy z radością przyjęli fakt zakończenia budowy i oddania sali do dyspozycji społeczności szkolnej.

Kilka zdjęć prezentujących salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu.