Rodzic

Dobra współpraca z rodzicami jest dla nas jednym z priorytetów, co zostało zauważone
i udokumentowane m.in. certyfikatem  Zadowolony konsument. Promowanie autorytetu rodzica, który jest pierwszym nauczycielem w życiu dziecka, a także wychowawczej roli rodziny  zaowocowało uzyskaniem certyfikatu Szkoła Przyjazna Rodzinie.  Podejmujemy starania, aby rodzice mieli możliwość angażowania się w życie i działalność naszej szkoły. Tradycją staje się piknik rodzinny w maju a także inne inicjatywy zmierzające do promowania wartości rodziny oraz niezastąpionej roli rodzica w wychowaniu i edukacji dziecka.