Rekrutacja do Oddziału Przygotowania Wojskowego

KANDYDACIE , JEŚLI STARASZ SIĘ O PRZYJĘCIE

DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 

W NASZEJ SZKOLE PAMIĘTAJ, ŻE:

 

do 31 maja 2023r.  musisz dostarczyć do szkoły: 

♦ wniosek  o przyjęcie do I klasy ⇒ Wniosek o przyjęcie do I klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

♦ pisemną zgodę rodziców na testy sprawnościowe ⇒ Zgoda rodziców na test sprawności fizycznej

♦ orzeczenie lekarskie ⇒ Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata

oraz 

MUSISZ PRZYSTĄPIĆ DO TESTU PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

Test prób sprawności fizycznej odbędzie się

6 czerwca 2023 r. w godzinach 8.00 – 10.00

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Katolickich w Piszu Plac Daszyńskiego 9a

 

Uwaga ↓ 

Warunkiem przystąpienia do testu jest posiadanie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.

Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje wykluczeniem kandydata z testu.

Chcesz wiedzieć co będzie na teście sprawności fizycznej?
OTWÓRZ
regulaminu rekrutacji ⇒ Regulamin testu sprawności fizycznej

 

ZAPOZNAJ SIĘ TAKŻE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI → Harmonogram rekrutacji

 

Klasa ta idealna jest dla uczniów zainteresowanych wojskiem i służbami mundurowymi. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego.

Głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalszą edukację na wybranych uczelniach lub szkołach mundurowych.