Harmonogram zakończenia roku szkolnego
Informacje o egzaminie ośmioklasisty
Pod poniższym linkiem znajdą państwo informacje odnośnie egzaminu ośmioklasisty i procedurach z nim związanych

Informacje dla przystępujących do egzaminu maturalnego 2020 r. w Zespole Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu
Informacja o konsultacjach w trakcie trwania egzaminów
Uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania egzaminów, konsultacje z nauczycielami są ODWOŁANE. Należy umawiać się z nauczycielami indywidualnie po zakończeniu egzaminów w danym dniu.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19

Konsultacje dla uczniów 8 klasy SP i absolwentów liceum

Informacja o wpłatach na cele edukacyjne szkoły

Po konsultacji z przedstawicielami Rady Rodziców wpłaty na cele edukacyjne szkoły pozostają bez zmian

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

PEDAGOG - konsultacje

Drodzy rodzice,

codziennie w godzinach od 15:00 do 16:00 dostępna jest p. Hanna Matysiak –  pedagog w szkole podstawowej. Jeśli mają państwo potrzebę porozmawiania, proszę skontaktować się telefonicznie bądź na Skype. Umówić się na rozmowę można również poprzez dziennik elektroniczny

Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym do dyspozycji uczniów i rodziców jest p. Agata Kubińska. Dostępna jest w poniedziałki i piątki w godzinach 13.30-15.00 na Google Hangouts Meet lub pod adresem mailowym [email protected]

Jak zorganizować dziecku warunki do nauki w domu?

 

1. Dziecko powinno mieć w domu stałe miejsce do nauki.

2. Jeżeli w domu jest kilkoro dzieci do jednego biurka należy ustalić godziny pracy.

3. Należy pamiętać, aby nie odrywać dziecka od pracy nad lekcjami, ale w miarę możliwości sprawdzać postępy.

4. Wysokość biurka i krzesła dostosować do wzrostu dziecka, światło powinno padać od strony lewej lub z prawej w zależności od tego czy dziecko jest prawo czy leworęczne.

5. Dziecko powinno po każdych zajęciach robić kilkuminutowe przerwy.

6. Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa i przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci z ich obowiązków. nie należy robić zadania za dziecko tylko z dzieckiem, po wykonaniu każdego zadania, wymagającego od dziecka wysiłku, należy je pochwalić, należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i wykształcenia.

7. Rodzice powinni utrzymywać stały kontakt ze szkołą, współpracować z nauczycielami i wychowawcą.

8. Należy zadbać o zdrowy rytm dnia. Noc przeznaczyć na odpoczynek i sen.

 

Zasady zdalnego nauczania w ZSK

Od dnia 25.03.2020 roku do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem ministra MEN nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele powinni dotychczas stosowane programy nauczania dostosować do wybranej metody kształcenia na odległość, tak aby nie było zaległości w realizacji podstawy programowej. W ramach tygodniowego programu nauczania nauczyciele realizują swoje lekcje w zawężonym zakresie godzin

1. Od środy przywracamy lekcje w edzienniku.

2. Głównym kanałem komunikacji nauczycieli z uczniami jest edziennik. wszelkie grupy, czaty z wychowawcą i nauczycielami są dodatkowym sposobem komunikowania się.

3. Treść lekcji, tj temat, materiały z których trzeba skorzystać, ewentualnie linki , zadania domowe przekazujemy poprzez zakładkę zadania domowe. Testy jako załączniki przekazujemy umówiona z uczniami drogą.

4. Lekcje online zapowiadać z 1-2 dniowym wyprzedzeniem na dzienniku w zakładce zadania domowe.

5. Lekcje będą prowadzone naprzemiennie, z użyciem monitorów i bez, zlecone zadania uczniom następnie będą sprawdzane. Monitorujemy postępy uczniów poprzez ich aktywność na dzienniku( odsyłanie zrobionych zadań) lub innych form online.

6. Lekcje, materiały, wskazówki do pracy nauczyciele wysyłają w godzinach od 8 do 15. Dziecko w tych godzinach powinno uczyć się.

7. Nauczyciele są dostępni do kontaktu z rodzicami poprzez edziennik i w godzinach ustalonych we wrześniu harmonogram.

8. Proszę monitorować pracę dzieci, czy nawiązały kontakt ze swoimi nauczycielami.

9. Uczniowie z nauczaniem indywidualnym mają zajęcia z klasą.

Pozdrawia Zespół Kierowniczy ZSK w Piszu

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się w domu?

 

1. Ważna jest dobra organizacja czasu nauki, stały harmonogram dnia. Przeciętne dziecko w klasie I potrafi skupić się na 15 minut, w klasie III na pół godziny. Przerwę trzeba zrobić gdy dziecko zaczyna mieć problemy z koncentracją uwagi, jest zmęczone.

2. Ważna jest systematyczność. Czasem dziecko po prostu nie wie, w jaki sposób zabrać się do pracy, kiedy jednak naukę rozłoży się w czasie, wówczas okazuje się, że wystarczy każdego dnia opracować jeden czy dwa tematy, aby skutecznie opanować cały materiał. Nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Uczeń zachęcony do systematyczności sam szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku. W systematycznej nauce znaczącą rolę odgrywają również rodzice. Są dla dziecka przykładem i wsparciem, ale powinni je też kontrolować.

3. Wpływ na motywację ma pozytywna ocena rezultatów pracy. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości. Warto doceniać nie tylko końcowy efekt pracy (np. w postaci ocen), ale również sam fakt przystąpienia do niej, wysiłek wkładany w proces uczenia się.

4. W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Wszelkiego rodzaju fiszki, czyli słowa klucze
i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku. To wszystko może pomóc dziecku lepiej i bardziej trwale opanować materiał.

5. Pomóżmy dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce. Dzieci stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy lepiej się uczą, czerpią większą przyjemność z nauki. Zachęcajmy dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii. Rozbudzajmy w nim zainteresowanie otaczającym światem. Pokażmy mu, że nauka naprawdę może być interesująca i przyjemna.

6. Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęćmy ucznia do samodzielności.

Bezpieczeństwo w sieci

 

CHROŃ DZIECI PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM W INTERNECIE

Rodzicu, pamiętaj o tym, że nie wolno dawać dzieciom całkowitej wolności w sieci. Mądrze ustawiona blokada rodzicielska uchroni je przed większością wirtualnych niebezpieczeństw. Na bieżąco należy śledzić aktywność dziecka w sieci i niezwłocznie reagować jeśli cokolwiek nas zaniepokoi. Najważniejsze jest żeby dziecko wraz z nami poznawało wirtualny świat i nauczyło się z niego mądrze korzystać. Nic nie zastąpi rozmów w młodym człowiekiem na temat zagrożeń, które czają się w internecie, oraz uczulenie go na aspekty, o których powinien informować w razie potrzeby. Dziecięca naiwność jest często wykorzystywana przez cyberprzestępców, dlatego rolą rodziców jest przewidywać potencjalne zagrożenia i im zapobiegać. O zasadach mądrego i ostrożnego korzystania z internetu, przeczytasz:

https://bezpiecznyinternet.edu.pl/bezpieczne-korzystanie-z-internetu-5-najwazniejszych-zasad/

https://bezpiecznyinternet.edu.pl/

https://akademia.nask.pl/publikacje/Bezpieczestwo_dzieci_online.pdf

Klasa 3 SP 🙂