5 września cała społeczność szkolna wzięła udział w Mszy Świętej w kościele św. Jana Chrzciciela. Ks. Tomasz Rożek modlił się o błogosławieństwo na nowy rok szkolny dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników naszej szkoły. Oprawą liturgiczną i muzyczną zajęli się uczniowie: schola, ministranci oraz klasa IIa.

Drukuj: