Zapraszamy do szkolnego klubu szachowego, który poprowadzi wspaniały trener i pasjonat…
Szachy uczą, kształtują i rozwijają takie umiejętności jak m.in.:
– logiczne i krytyczne myślenie,
– umiejętność podejmowania decyzji,
– koncentracja i pamięć,
– zmysł obserwacji i ocena sytuacji,
– kreatywność i wyobraźnia,
– radzenie sobie z niepowodzeniami,
– współzawodnictwo,
– dyscyplina i zaangażowanie.

Drukuj: