Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły/placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat także naszej szkole. 
Podejmowane przez naszą szkołę działania służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Realizacja wytyczonych zadań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego.

Pełna lista wyróżnionych szkół znajduje się na stronie kuratorium http://www.ko.olsztyn.pl/…/lista-szkolplacowek-nagrodzonyc…/

Drukuj: