Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Śp. Panią Krystynę Wojciechowską

członka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich ,
Przyjaciela Szkoły,
wieloletnią Przewodniczącą Rady Rodziców .
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci
jako osoba niezwykle życzliwa, dobra, pełna ciepła,
na którą zawsze można było liczyć.
Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły
Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Drukuj: