W dniu 02.01 o godzinie 9:00 odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

W dniu 03.01 o godzinie 9:00matematyka, tego samego dnia o godzinie 11:30język obcy (angielski/niemiecki)

Drukuj: