W związku z beatyfikacją Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego społeczność szkolna podejmuje działania przygotowujące do tego wydarzenia:

STYCZEŃ – cytat na każdy dzień

Codziennie podczas porannej modlitwy klasa prowadząca odczytuje jeden z losowo wybranych cytatów, będący inspiracją na dany dzień

LUTY – konkurs plastyczny i literacki

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: plastyczna i literacka

Praca plastyczna wykonana dowolną techniką lub praca literacka na jeden z wybranych tematów:

  • „Słowa patrona w życiu codziennym”
  • „Czas to miłość!”

MARZEC – ukazanie aspektów życia patrona szkoły w postaci plakatu, filmu, inscenizacji, itp. oraz konkurs biblijny

KWIECIEŃ – gra szkolna związana z patronem

W grze uczestnicy spotkają się z postaciami mającymi wpływ na życie Kardynała, rozmawiają z nimi, odpowiadają na pytania

MAJ – quiz wiedzy o patronie

CZERWIEC – wyjazd całej społeczności szkolnej na beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Warszawy

Drukuj: