3 marca 2020 młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach przygotowujących do XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Młodzież pogłębiała wiedzę na temat Księgi Liczb oraz I Listu do Koryntian. Wykład prowadził ks.dr Marek Bednarski, a uczniami opiekował się ks. Tomasz Masłowski

Drukuj: