DYŻURY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 
W czasie nauki zdalnej biblioteka szkolna pełni dyżury. Można skorzystać z zasobów bibliotecznych. Należy jednak zachować reżim sanitarny.
Uczniowie mający ukończone szesnaście lat mogą korzystać samodzielnie z księgozbioru (nie jest wymagana obecność rodzica).
Pozostali uczniowie wypożyczają książki w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Sugerujemy, aby w klasach IV-VII rodzice wypożyczali książki swoim dzieciom.
Książki można wypożyczać według zamieszczonego grafiku.
 
poniedziałek 11.45-13.20 (kl. IV-VII)
wtorek 8.55-10.35 (kl. II C LO)
środa 8.55-10.35 (kl. III LO)
czwartek 13.25-14.10 (kl. I LO)
piątek 8.55-10.35 (kl. II A LO, kl. II B LO)
Drukuj: