Zdrowym być, lepiej żyć – nasza szkoła promuje zdrowie”
 
W tym roku szkolnym Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego przystąpiła do grupy szkół, które ubiegają się o certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.
Co to oznacza? To znaczy, że troska o zdrowie, propagowanie zdrowego stylu życia i eliminowanie zagrożeń są dla nas priorytetem. Dobre zdrowie sprzyja dobremu uczeniu się, osiągnięciom i sukcesom szkolnym, a także ogólnej satysfakcji z życia. Zdrowe dzieci lepiej rozwijają swoje zainteresowania, kreatywność, samodzielność. Z kolei dobre zdrowie nauczycieli i pracowników szkoły służy lepszej wydajności w pracy, lepszej realizacji zadań szkolnych i dzięki temu wpływa na dobre samopoczucie uczniów. Promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej, a więc uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Mamy nadzieję, ze nasi uczniowie będą ambasadorami zdrowia w swoich rodzinach. 
Dbanie o zdrowie jest nam szczególnie bliskie w okresie pandemii, ponieważ uświadamiamy sobie, że zdrowie jest wartością ważniejszą niż wolność, nasze osobiste plany i marzenia czy środki materialne. Zdrowie ma jeszcze jeden ważny aspekt- chodzi o nasze emocje oraz o relacje z innymi. W dobie pandemii szczególnie dostrzegamy negatywne skutki izolacji oraz dysfunkcje w sferze emocjonalnej.
Nasze działania w tym roku szkolnym skupiają się więc wokół poprawy relacji w klasie, polegają na budowaniu pozytywnej, pełnej akceptacji, życzliwości i empatii atmosferze w zespole klasowym. Zachęcamy klasy do odnowienia swoich kodeksów klasowych, czyli zbioru zasad zachowania , przypomnienia zasad współpracy oraz wykonania „drzewa miłych słów”. W kolejnych tygodniach odbędą się wycieczki integracyjne i przyjrzymy się naszym emocjom. Zdrowie jest w naszych rękach, dbajmy o siebie nawzajem, dbajmy przede wszystkim o dobre relacje w naszych rodzinach, w klasie czy gronie znajomych i przyjaciół. Dobrostan fizyczny i psychiczny to pozytywny klimat w pracy, w szkole, w domu sprzyjający rozwojowi i osiąganiu sukcesów.
Drukuj: