„Szanowni Państwo,
Na uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy chcą efektywnie wykorzystać wakacje, czekają szkolenia z wielu obszarów. Dostępne są one na platformie specjalistyczno-doradczej https://pwpp.uksw.edu.pl, która powstała w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w czasie rzeczywistym w formie online. Aby z nich skorzystać, wystarczy się zarejestrować, a następnie zapisać na szkolenie w wybranym terminie.
Czas na rozwój
Warsztaty rozwojowe dla uczniów obejmują m.in. radzenie sobie ze stresem, budowanie relacji z rówieśnikami, prowadzenie zdrowego stylu życia czy warsztaty kreatywności. Można wziąć udział w takich zajęciach jak np.: „W głowie się nie mieści – jak wspierać samego siebie i innych w dużych emocjach”, „Mam być miła/y czy szczera/y?”, „Kreatywność – najbardziej pożądana umiejętność”. Ponadto, absolwenci szkół ponadpodstawowych mogą się nauczyć jak opanować stres podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Poprawa relacji w rodzinie
Warsztaty rodzinne – to nowa forma szkoleniowa dedykowana dla całych rodzin. Są to kilkugodzinne warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym, zainspirowane metodą „porozumienie bez przemocy” dr. Marshalla B. Rosenberga. Umożliwiają wszystkim chętnym członkom rodziny wspólną pracę nad wzmocnieniem relacji, komunikacji i współpracy. Pomagają poznać uczucia i zrozumieć potrzeby zarówno swoje, jak i najbliższych. W jednym warsztacie uczestniczy tylko jedna rodzina, co daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Warto podkreślić, że spotkanie nie ma charakteru terapii rodzinnej.
Szkolenia dla rodziców: Na platformie dostępne są także szkolenia, które służą poprawie komunikacji w rodzinie. Dzięki nim można popracować nad naprawą relacji, które w czasie pandemii uległy pogorszeniu. Rodzice mogą wziąć udział m.in. w szkoleniach: „Dziecko w potrzebie, czyli jak być wspierającym rodzicem”, „Znajdź klucz do skutecznej komunikacji z dzieckiem”, „Chcesz mieć rację czy relację?”, „Uważni rodzice. Moje dziecko online”.
Praca z uczniem
Nauczyciele mogą podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy i komunikacji z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poznać elementy socjoterapii do wykorzystania w pracy w szkole. Czekają na nich takie warsztaty jak: „Obciążenia w pracy nauczyciela. Jak zmienić podejście do własnych potrzeb i odnaleźć źródło wsparcia”, „Jak budować relacje z dziećmi i uczniami, aby podnosić poziom motywacji do nauki”, „Usłyszeć siebie i usłyszeć kogoś – wsparcie w szkole i w domu”.
Wsparcie osób z Ukrainy
W związku ze zwiększeniem liczby uczniów z Ukrainy w polskich szkołach nauczyciele mogą skorzystać ze szkoleń takich jak: „Ukraiński uczeń – kultura, doświadczenia, relacje”, „Stres traumatyczny spowodowany wojną i PTSD”, „Jak się zachować, kiedy na wojnie ginie rodzic ukraińskiego ucznia?”. Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych specjalistów z Ukrainy. Udzielają oni także indywidualnego wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim.
Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli prowadzony jest przez kadrę naukową UKSW. Jego głównym celem jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r.”
Pozdrawiam serdecznie,

Patrycja Karpińska
Drukuj: