Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zakup, dostarczenie, montaż i przeszkolenie nauczycieli w ramach programu Laboratoria przyszłości dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu.

 
 
Termin składania ofert mija 07 kwietnia 2023r. o godzinie 11.00
 
Załączniki:
Drukuj: