INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – ZAKUP, DOSTARCZENIE MONTAŻ I PRZESZKOLENIE nauczycieli w ramach programu laboratoria przyszłości dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu”

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” – zadanie 1  wpłynęły 3 oferty.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

MITEL Michał Szorc

Ul. Suwalska 69A, 19-300 Ełk

NIP 8481664426

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” – zadanie 2  wpłynęły 3 oferty. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

„AKTIN” Sp. z o.o.

Ul. Grota Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec

NIP 6443406804

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Drukuj: