11 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Spotkaliśmy się w gronie naszych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych Gości. Wśród nich byli: Ks. prał. Wojciech Kalinowski – Opiekun Duchowy, Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, Senator Małgorzata Kopiczko, Violetta Kossakowska – Sekretarz Gminy Pisz, Mateusz Szkaradziński – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON.
 
Podczas akademii Pani Wioletta Gołaś oraz Pani Agata Święconek – nauczycielki, które uzyskały stopień nauczyciela mianowanego, odbyły swoje uroczyste ślubowanie. Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom oraz pracownikom administracji za codzienną pracę i trud włożony w rozwój uczniów i całej szkoły. Z tego tytułu Pani dyrektor przyznała dzisiaj dwie nagrody. Nagrodę Dyrektora otrzymała Pani Katarzyna Ptak oraz Pani Magdalena Stępień. Organ prowadzący szkołę – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu, przyznał trzy nagrody pracownikom: Pani Annie Rutkowskiej, Pani Jolancie Zakrzewskiej oraz Pani Annie Jankiewicz.
 
Podczas uroczystości Pan Jerzy Małecki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekazał, w imieniu Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka, symboliczny czek na kwotę 1 000 000 zł w ramach programu Inwestycje w Oświacie. Program Inwestycje w Oświacie ma na celu rozwój zaplecza infrastrukturalnego szkół, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych czyli m.in. przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu. Otrzymane wsparcie finansowe w wysokości 1 000 000 zł przeznaczone będzie na dostosowanie budynku szkoły i poprawę jego efektywności energetycznej oraz modernizację ( poprzez m.in. wykonanie ocieplenia budynku i wymianę pokrycia dachowego). Planowany termin realizacji prac: III kwartał 2023r. i 2024r. Akademię urozmaicił występ artystyczny naszych wspaniałych uczniów.
 
Z całego serca dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie, a nauczycielom, pracownikom i rodzicom – za przygotowanie uroczystości! 
 
Drukuj: